skip to Main Content

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit zo snel mogelijk, ook om eventuele schade zo veel mogelijk te beperken. Het is zeker ook in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we u zo goed mogelijk helpen.

Als u een klacht bij ons indient via een e-mail naar support@onsite.nl, dan zal deze uiterlijk binnen 2 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u weten wanneer u een antwoord kunt verwachten.

U kunt een klacht ook voorleggen aan ICTWaarborg. Maar we helpen u liever zelf.

Back To Top